Lena har valt att ställa in kvällens Gongdusch/meditation till följd av rådande läge. Nya tider kommer upp på hemsidan.