Anne Wiman

-Leg. Fysioterapeut, MSc.
-Specialist i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
-Examen i muskulosketal ultraljudsteknik övre extremiteter.
-Leder grupper i pilates.

Fokusområden: Nacke och huvudvärk