Anne Wiman

Leg. Fysioterapeut

Specialist i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Anne har examen i OMT steg 3 och vidareutbildning i idrottsmedicin, akupunktur/smärta och MDT (mekanisk diagnos och terapi enl. McKenzie).

Hon har skrivit en magisteruppsats om nackbesvär och leder även grupper i pilates. Hennes specialitet är nackar/huvudvärk och problem/skador hos barn och ungdomar.