Anneli Sax

Leg. Fysioterapeut

Efter årskskiftet kommer Anneli Sax inte längre ha avtal med SLL (Stockholms Läns Landsting), en följd av de sänkta ersättningarna i ”Vårdvalet inom fysioterapi”. Det innebär att hon inte längre kan ta emot patienter på landstingstaxa eller med frikort.

Vem kan komma till Anneli?
-Du som själv kan tänka dig eller har en arbetsgivare, som kan tänka sig att betala för besöket. Kostnaden är då 700 kr för 45 minuters besök.
-Du som har en privatvårdsförsäkring. Vi har avtal med de flesta stora försäkringsbolagen.

Vilka patienter ”passar” hos Anneli?
-Rygg och nackbesvär, akuta och långvariga.
-Utmattningssyndrom eller andra stressrelaterade problematiker.
-Långvarig generaliserad smärta.
-Psykosomatisk problematik.

Hur bokar du?
-Som privat patient kontakta receptionen på Stockholm Norr Fysio o Gym.
-Försäkringspatienter kontaktar först alltid sitt försäkringsbolag, via dem kan man boka sin tid via Boka Doktorn.

Ombokning av besök, eller bokning av återbesök kan du göra via receptionen på Stockholm Norr Fysio o Gym.
Receptionen nås på telefon: 08-544 105 90, alt på mail: stockholmnorr[at]stockholmnorr.se

Beskrivning av Anneli
Anneli har lång erfarenhet av patienter med rygg och nackbesvär, akuta och mer långvariga besvär. Har bl a arbetat med rehabilitering på en ryggkirurgisk klinik, både i rehabilitering efter operation, men också med dem som inte behöver eller kan opereras.

Anneli har också lång erfarenhet av patienter med långvarig smärta och stressrelaterade problematiker. Har arbetat med multimodal rehabilitering, inom företagshälsovård och här på Stockholm Norr Fysio o Gym med dessa patientgrupper. Träffar patienter enskilt för smärt- och/eller stresshantering, men också gärna i grupp. Anneli arbetar utifrån ett psykosomatiskt perspektiv. Har under åren på Stockholm Norr Fysio o Gym hållit uppskattade Stresshanteringskurser, Qigong och kroppskännedom. Har bra samarbeten med husläkarna i området. Eventuellt kommer Stresshanteringsgrupp erbjudas under våren.