Anneli Sax

Leg. Fysioterapeut

Specialist inom smärta och smärtbehandling.

Har lång erfarenhet av rehabilitering av långvariga rygg- och nackbesvär samt besvär till följd av stress. Är utbildad inom psykosomatisk, akupunktur, basal kroppskännedom och ergonomi. Arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och använder träning och kroppskännedom som främsta redskap. Vill i första hand ge patienten redskap och motivation att kunna ta hand om sig själv. Kommer senast från företagshälsovården.

anneli.sax[at]stockholmnorr.se