Förmån till våra autogirokunder

Ni som fortsätter vara autogirokunder efter 24 betalda månader får ett gratis klippkort 10ggr (värde 800:-). Detta kort kan användas av dina vänner under tiden du är autogirokund.

Erbjudandet kommer att vara fortlöpande för er var 24:e betalande månad.

Ni ansvarar själva för att meddela receptionen när det är dags för ett nytt klippkort.