Fysioterapi

När du kommer första gången till en fysioterapeut  görs en grundlig undersökning. Ta gärna med dig ett par shorts/tights, då fysioterapeuten kommer att göra ett flertal tester för att komma fram till orsaken till dina besvär.

  • Tillsammans lägger patienten och fysioterapeuten upp en aktiv behandlingsplan/mål som sedan utvärderas kontinuerligt. Aktiv innebär att du som patient är delaktig och tar eget ansvar.
  • Behandlingen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och omfattar manuella åtgärder som traktion, mobilisering, manipulation, och/eller muskeltöjning, stabiliseringsträning och/eller anpassad träning i vår träningssal. Ofta blir din behandling en kombination av det ovan.

Vi erbjuder 3 månaders FaR-kort (läkarrecept krävs) se prislista träningskort. Med FaR – kort kan du träna i gymmet under våra öppettider, samt delta i vår gruppträning. Första gången behöver du beställa tid hos fysioterapeut för individuell bedömning och anpassat träningsprogram (för besök hos fysioterapeut gäller patientavgifter).