Patientavgifter

Kostnad

Nybesök hos fysioterapeut 275:-
Återbesök hos fysioterapeut 275:-

Frikort gäller.

Från 1 januari 2024  höjs patientavgiften till 275kr. 

Anmäl återbud senast 24 timmar innan inbokat besök.

Utebliven tid debiteras. Gäller även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år, försäkringspatient eller patient med frikort.

Avgift tas ut motsvarande den avgift som vanligtvis gäller för personer 18-84 år. Detta gäller även om patienten skulle ha betalat reducerad avgift vid besöket. 

Återbudsavgiften är 400kr.

Sms-påminnelse inför ditt besök i vården

Påminnelser om dina besök i vården och tandvården via sms är ett smidigt sätt att inte missa en bokad tid. Sms-påminnelsen fungerar för alla dina besök i vården – både på vårdcentral, sjukhus och tandvården.

Ett besök som du uteblivit ifrån måste du betala för, även om du av någon anledning inte fått någon sms-påminnelse. 

FAR-kort

Vi erbjuder 3 månaders FaR-kort (läkarrecept krävs). För kostnad, se prislista . Där ingår konditions-och styrketräning under gymmets öppettider. Första gången behöver du boka ett besök hos fysioterapeut för individuell bedömning och anpassat träningsprogram. Efter 6 och 12 veckor träffar du åter fysioterapeut för uppföljning.