Grupper som har uppehåll under sportlovet vecka 9

Ingen medicinsk yoga med Lena Blomstedt, 24/2

Ingen medicinsk yoga med Ulrika Nyberg, 27/2

Ingen Qi Gong med Anneli Sax, 27/2

 

Alla andra grupper fortsätter som vanligt!

Carolina är tillbaka!

Vi är så glada att ha Carolina tillbaka efter ett års tjänstledighet. Från den 4 mars är hon tillbaka och arbetar här. Carolina är Leg.

Read More »