Höjd patientavgift

Från 1 april 2022 är patientavgiften höjd till 250kr (för patienter 18 – 84år).