Information gällande Covid-19 Nya Coronaviruset

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten (200310) nu bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög gällande Covid-19 viruset, följer Stockholm Norr Fysio & Gym löpande utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Den höjda risknivån innebär att alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att undvika sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Vi ber alla våra kunder vara uppmärksamma på tidiga symptom av förkylning, hosta och feber. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra.

  • Patienter och träningskunder som inte uppvisar symptom tas emot som vanligt.
  • Skulle en patient eller träningskund komma till Stockholm Norr Fysio & Gym och uppvisa symtom, skickas denna omgående hem.
  • Om besök avbokas på grund av oro eller på direktiv från en arbetsgivare gäller avtalade avbokningsregler och eventuell debitering, det vill säga för sen avbokning debiteras som vanligt.
  • Gymmet håller öppet och regler för frysning av kort gäller som tidigare. Vi följer de riktlinjer vi får och om det ändras kommer vi meddela detta.