Information om det nya coronaviruset

Om det nya coronaviruset
Den här informationen riktar sig till dig som nyligen har rest från områden där det nya coronaviruset sprids.

Vad behöver du göra?
Du som har varit i ett område med pågående smitt- spridning under de senaste 14 dagarna:
• Om du får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsrådgivning.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning
• Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
• Tvätta händerna med tvål och vatten.

Om sjukdomen covid-19
Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Mer information hittar du på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Semestertider

Vi på Stockholm Norr Fysio & Gym säger tack för en väldigt fin vårtermin. Vi har haft ett högt flöde av patienter och kunder i

Read More »