Inga Pilatesgrupper vecka 10,11, och 12

Pilates startar igen onsdag 25/3 och torsdag 26/3

Carolina är tillbaka!

Vi är så glada att ha Carolina tillbaka efter ett års tjänstledighet. Från den 4 mars är hon tillbaka och arbetar här. Carolina är Leg.

Read More »