Inga Pilatesgrupper vecka 10,11, och 12

Pilates startar igen onsdag 25/3 och torsdag 26/3