Metoder

Akupunktur

Akupunkturen härstammar från den kinesiska traditionella medicinen. I Sverige godkändes akupunkturen som behandlingsform 1984.

Medicinsk Yoga

Behandlingsmetoden medicinsk yoga/ mediyoga är en terapeutisk yogaform som har sitt ursprung från Kundaliniyogan.

MDT

MDT är ett koncept för diagnostik och behandling av smärttillstånd i rygg, nacke och andra leder.

OMI

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde, som innefattar kunskaper om rörelseorganens sjukdomar.

OMT

OMT står för Ortopedisk Manuell Terapi och är ett av de specialistområden som fysioterpeuten arbetar med.

Ultraljudsdiagnostik

UL kan användas för att identifiera vävnadsförändringar i många olika strukturer. En bedömning och diagnostisering bygger på sjukdomshistoria och en klinisk undersökning.