Medicinsk Yoga som metod

Behandlingsmetoden medicinsk yoga/ mediyoga är en terapeutisk yogaform som har sitt ursprung från Kundaliniyogan.

  • Vi arbetar med andningsträning / avspänning / avslappning / medveten närvaro och lugna harmoniska rörelser. Varje pass avslutas med en stunds meditation som stillar sinnet och kroppen.
  • Vi stärker kroppens egna självläkningsmekanismer när vi utför medicinsk yoga. Behandlingsmetoden medicinsk yoga strävar efter ökad balans och hälsa i dig.