Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie

MDT är ett koncept för diagnostik och behandling av smärttillstånd i rygg, nacke och andra leder. Det är en av de allra vanligaste metoderna i världen bland  fysioterapeuter.

I Sverige har den fått ökat spridning på senare år och 2400  fysioterapeuter och läkare har gått minst den inledande fyradagarskursen i metoden. Vid undersökning av patienter med smärttillstånd i rörelseapparaten fokuserar man på vilka förändringar i smärta och rörlighet man kan se vid test med upprepade rörelser.

Hos ca 70% av alla med nydebuterade rygg eller nackbesvär kan man se en s.k. riktningspreferens. Då kommer rörelser i en riktning t ex framåtböjning att ge en successiv ökning av smärtan medan upprepade rörelser i en annan oftast motsatt riktning ge en successiv minskning av smärtan.

Med ledning av det får patienten ett intensivt program för egenvård där några enkla övningar som inte är ansträngande upprepas många gånger per dag. Patienten får dessutom lära sej vilka rörelser eller positioner som förvärrar smärtan.

Under en period får han då undvika dessa aktiviteter. Om inte patientens egna rörelser räcker för att reducera smärtan lägger  fysioterapeuten till behandling i form av mobilisering eller manipulation.

I ett stort antal undersökningar har man visat att undersökningsmodellen har en god prognostisk förmåga och att de patienter man hittar en riktningspreferens hos också har ett bättre resultat om man kan följa den behandlingsregimen. Långtidseffekten är, i den enda svenska effektstudien,  mycket bra med ett bättre resultat fortfarande fem år efter behandlingen.

Läs mer om metoden på McKenzieföreningens hemsida www.mckenzie.se