OMI

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde som innefattar kunskaper om rörelseorganens sjukdomar vid sidan om de ortopedkirurgiska, reumatologiska och neurologiska specialiteterna.

Sjukdomstillstånd, vanligen smärtsamma och belastningsberoende, utgående från muskler, senor,ligament, leder och ledkapslar där ortopedkirurgisk, reumatologisk och neurologisk diagnostik inte kan finna en vävnadsskada att behandla utgör enligt Socialstyrelsens rapport 1994:4, omkring 96 % av alla smärttillstånd som kan utgå från rörelseapparaten.

Inom ortopedisk medicin arbetar man med en systematisk undersökningsmetodik som är standardiserad och den kliniska examinationen är lika för läkare och  fysioterapeuter. Det finns studier gjorda som visar en väldigt hög interexaminer reliability, där man hamnar en bra bit över 80 %. Detta gör det också mycket intressant ur studiehänseende då det med systematiska medel går att katalogisera patienterna.

OMI-Global (Orthopaedic medicine international) OMI bedriver i dag en internationell utbildning i ortopedisk medicin som är standardiserad. Den ger en reglerad utbildningsgång för intresserade läkare och  fysioterapeuter.