Ultraljudsdiagnostik

UL kan användas för att identifiera vävnadsförändringar i många olika strukturer. En bedömning och diagnostisering bygger på sjukdomshistoria och en klinisk undersökning.

UL kan även tillföra information om skadans omfattning och allvarlighetsgrad, samt användas som ett utvärderingsinstrument där undersökaren enkelt kan jämföra projektionen av samma vävnad vid olika återbesök.

UL medför nämligen möjligheten att mäta storlek på svullnader samt avstånd inom vävnaden. Dessa mått kan sedan jämföras med dem från en ny projicering gjord efter genomförd behandling.

UL används med fördel då man vill undersöka mjukdelar där vanlig slätröntgen inte kan ge svar på frågeställningen eller för att undersöka vad som händer inuti kroppen vid rörelse.

Indikationer

  • Sen/muskelskador samt ligament
  • Slemsäcksinflammation (Bursiter)
  • Nervinklämningar
  • Ljumskbesvär
  • Inflammationer med doppler teknik
  • Diagnosticerar ej ryggrad/halsrygg
  • Ej behandlande/terapeutiskt ultraljud

Avgiften är 250 kr, alt frikort.
OBS! Hänvisning från sjukgymnast el läkare krävs.

Tidsbokning sker endast via receptionen tel. 08 544 105 90 eller via 1177