Nu höjs avgiften för uteblivet besök i vården

Regionfullmäktige har beslutat om en enhetlig avgift på 400 kronor för uteblivet vårdbesök för personer som uteblir utan giltigt skäl. Syftet är att minska antalet uteblivna och sent inställda besök och därmed kunna använda vårdens resurser på bästa sätt.

De nya reglerna

Alla vårdgivare ska ta ut avgiften på 400 kronor om patienten uteblir, både för besök i öppenvård och för planerade operationer på sjukhus. Förhinder ska meddelas senast 24 timmar före ett besök i öppenvård och senast 72 timmar före en planerad operation.

Avgiften räknas inte in i högkostnadsskyddet

Avgift tas ut även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år, personer som är 85 år eller äldre, eller patienter med frikort.

Övergångsregler

Uteblivandeavgiften 400 kr gäller från och med 1 september 2020. Patient som inför ett bokat besök fått uppgift om uteblivandeavgift enligt tidigare gällande avgiftsnivå ska dock debiteras den avgift som hen fått information om inför det bokade besöket.

Ibland finns giltiga skäl för uteblivet besök

Ibland kan patienten ha giltiga skäl till sent inställt eller uteblivet besök. Bedömning av giltigt skäl görs av respektive vårdgivare. Regeln ska tillämpas på skäligt sätt och omständigheterna i det enskilda fallet ska beaktas. Observera att för närvarande räknas förkylningssymtom som ett giltigt skäl i enighet med regionens inriktning för hantering av covid-19.

https://vardgivarguiden.se/nyheter/2020/augusti/nu-hojs-avgiften-for-uteblivet-besok-i-varden-till-400-kr/

 

Carolina är tillbaka!

Vi är så glada att ha Carolina tillbaka efter ett års tjänstledighet. Från den 4 mars är hon tillbaka och arbetar här. Carolina är Leg.

Read More »