Sportlov

Lena Bs mediyoga och Annelis qigong tar sportlov v.9. Välkomna åter efter det!

 

Carolina är tillbaka!

Vi är så glada att ha Carolina tillbaka efter ett års tjänstledighet. Från den 4 mars är hon tillbaka och arbetar här. Carolina är Leg.

Read More »