Svetas yoga!

Ingen Medicinsk Yoga 1 maj samt  ingen Sittyoga den 10 maj med Sveta Tell!
Yoga klasserna avslutas 12 respektive 14 juni!

Carolina är tillbaka!

Vi är så glada att ha Carolina tillbaka efter ett års tjänstledighet. Från den 4 mars är hon tillbaka och arbetar här. Carolina är Leg.

Read More »