Svetas yoga!

Ingen Medicinsk Yoga 1 maj samt  ingen Sittyoga den 10 maj med Sveta Tell!
Yoga klasserna avslutas 12 respektive 14 juni!